Jdi na obsah Jdi na menu

Rozšíření společné separace odpadů

cz_rz_b_c.jpg

 

 

 

Rozšíření společné separace odpadů - Babicko

 

Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003947

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je zvýšení podílu materiálového využití odpadů. Dosažením cíle se zapojené obce podílejí na zlepšování životního prostředí a zároveň vychází z cílů plánu odpadového hospodářství. V rámci projektu došlo k realizaci pořízení kontejnerů pro separaci skla, papíru, plastů, kovů a bioodpadů. Celkem bylo zapojeno v rámci projektu 6 obcí.
Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 233,23 t/rok.

Celkové způsobilé výdaje: 583 550 Kč
Dotace EU: 496 017,50 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 87 532,50 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 16. 4. 2018
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 5. 2019

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Vodovod Babicko

 

 

Plakát separace Babicko.pdf