Jdi na obsah Jdi na menu

 

 

 

Ve dnech 15.-19.7.2024 bude čerpána řádná dovolená. V případě nutnosti volejte p. Mikuláštíkovi, tel. 737 124 745. Děkuji. Bc. Ivo Podškubka

 
 
 

VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY

O DODÁVCE PITNÉ VODY

 

Vážení odběratelé vody,

v červnu loňského roku (2023) jste byli spolu se zaslanými fakturami za vodné informováni, že je potřeba uzavřít nové smlouvy na dodávku pitné vody respektující požadavky § 8 odst. 16 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění. Povinnost uzavření nových smluv je zmíněna v přechodném ustanovení novely uvedeného zákona a měla být splněna do 1.1.2024.

Vzhledem k tomu, že velká část odběratelů vody tuto informaci buď přehlédla nebo opomněla, vyzýváme vás k součinnosti, abychom tyto smlouvy řádně uzavřeli a oboustranně splnili právní povinnosti. Je tedy potřeba, aby se vlastník nemovitosti připojené na vodovod dostavil do sídla společnosti VODOVOD BABICKO, na adrese Kudlovice 39 (obecní úřad), kde v 1. poschodí máme kancelář. Uzavření smlouvy zabere cca 5 – 10 minut. Nicméně doporučujeme zavolat nejdříve na

tel. 731 522 078 a čas schůzky si domluvit předem.

Tato povinnost se netýká odběratelů, kteří mají nové smlouvy uzavřené po roce 2018. V případě pochybností lze u nás telefonicky ověřit.

Děkuji za pochopení.

Bc. Ivo Podškubka

 

 

 
 
VODOVOD BABICKO pronajme část nemovitosti na adrese
Kudlovice č.p. 335 na pozemku p. č. st. 446 v k. ú. Kudlovice (vodojem)
za účelem provozování telekomunikačních služeb.
Bližší informace předá předseda Bc. Ivo Podškubka na tel. 731 522 078,
e-mail: sdruzenibabicko@seznam.cz .
 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme odběratele na změnu bankovního účtu.

Nový běžný účet máme u Fio banka, a.s.

č. ú. 2402102834/2010

 

 

VODOVOD BABICKO

hledá pracovníky na odečet vodovodů v určených obcích.

Odečítače hledáme na jednorázový přivýdělek, případně i na opakovanou spolupráci. Odečty se provádějí vždy v květnu a říjnu. Jedná se o přivýdělek na dohodu o provedení práce.

Bližší info na telefonu 731 522 078.

 

 

 

Statistiky

Online: 2
Celkem: 66507
Měsíc: 3232
Den: 117

O Nás

 

         Sdružení obcí Babice, Huštěnovice, Kudlovice, Sušice a Traplice vzniklo dne 1. 12. 1992 na základě zakladatelské smlouvy. Úkolem tohoto dobrovolného svazku obcí bylo zajištění výstavby a provozování skupinového vodovodu pro členské obce. Další členskou obcí jsou Košíky, které se ke sdružení připojily v průběhu výstavby.
         Hodnota tohoto vodovodního díla je více než 80 milionů Kč a roční rozpočet příjmů a výdajů činí kolem 3,5 mil. Kč.
 
         Sdružení obcí má povolení k provozování vodovodu pro své členské obce, dále zásobuje vodou obec Jankovice a také ji současně provozuje. Na základě výpisu z živnostenského oprávnění může Sdružení provozovat vodoinstalatérství, topenářství a projektovou činnost ve výstavbě, zemní práce a provozování kanalizace.