Jdi na obsah Jdi na menu

Vodné a stočné 2016

SDRUŽENÍ OBCÍ PRO VÝSTAVBU SKUPINOVÉHO VODOVODU V OBLASTI „BABICKO“,

se sídlem Kudlovice 39, IČ: 603 698 17, DIČ: CZ 603 698 17

stanovuje níže uvedenou

cenu pro vodné,

která vstupuje v platnost

od 1.1. 2016.

Na základě rozhodnutí členské schůze Sdružení pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti „Babicko“ /dále jen Sdružení/ je uplatňována dvousložková forma ceny.

  1. Pohyblivá část dvousložkové ceny v Kč/m3:                      27,50 Kč   /cena včetně DPH/                          
  2. Pevná část dvousložkové ceny za připojení je stanovena v Kč/rok v závislosti na velikosti vodoměru. Cena je stanovena jako roční, její poměrná část bude fakturována shodně s odečtovým cyklem.

Vodoměr

Pevná složka vodného včetně DPH

Js 1“  (např. rodinný dům)

139,20

Js 5/4“  (např. školka)

406,29

Js  6/4“  (průmyslový objekt)

747,50

Js 50 mm (škola, prům. objekt)

1 220,95

Js 100 mm (větší prům. objekt)

6 534,30

Návrh ceny je předkládán v souladu s ustanovením zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb..

Cenová kalkulace stanoví výši vodného na základě vývoje nákladů v běžném roce a objemu vody fakturované pitné, vlivu legislativních úprav /DPH/ a cenových změn /inflace/.  Mezi položky, které se rovněž výrazně promítají do ceny vodného patří především náklady na obnovu vodovodů, odpisy vodohospodářského majetku, opravy a provozní náklady na energie, chemikálie, služby, mzdy atd. Oprávněnost nákladů určuje Cenový výměr Ministerstva financí.

Ceny vodného schvaluje nejvyšší orgán Sdružení, tj. členská schůze, která je tvořena statutárními zástupci jednotlivých členů /obcí/ nebo jimi zmocněnými zástupci.

Cena pro rok 2016 byla schválena členskou schůzí dne 15.12. 2015.

Nebude-li proveden fyzický odpočet měřidla, podle kterého je zjišťováno množství odebrané vody, provede dodavatel účtování poměrem, a to k počtu dnů za období před a po úpravě. Od data změny budou použity nové ceny.

                                                                                                                             Josef Hrňa předseda Sdružení