Jdi na obsah Jdi na menu

Vodné a stočné 2013

SDRUŽENÍ OBCÍ PRO VÝSTAVBU SKUPINOVÉHO VODOVODU V OBLASTI „BABICKO“,

se sídlem Kudlovice 39, IČ: 603 698 17, DIČ: CZ 603 698 17

stanovuje níže uvedenou

cenu pro vodné,

která vstupuje v platnost

od 1.1. 2013.

Na základě rozhodnutí členské schůze Sdružení pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti „Babicko“ /dále jen Sdružení/ je uplatňována dvousložková forma ceny.

  1. Pohyblivá část dvousložkové ceny v Kč/m3:

22,68 Kč

  1. Pevná část dvousložkové ceny za připojení je stanovena v Kč/rok v závislosti na velikosti vodoměru. Cena je stanovena jako roční, její poměrná část bude fakturována shodně s odečtovým cyklem.

Vodoměr

Pevná složka vodného

Js 1“  (např. rodinný dům)

118,56

Js 5/4“  (např. školka)

343,14

Js  6/4“  (průmyslový objekt)

637,26

Js 50 mm (škola, prům. objekt)

1 040,82

Js 100 mm (větší prům. objekt)

5 571,18

 

                              

 

 

Návrh ceny je předkládán v souladu s ustanovením zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb..

Cenová kalkulace stanoví výši vodného na základě vývoje nákladů v běžném roce a objemu vody fakturované pitné, vlivu legislativních úprav /DPH/ a cenových změn /inflace/, uvádění nových vodohospodářských kapacit do provozu apod.

Ceny vodného schvaluje nejvyšší orgán Sdružení, tj. členská schůze, která je tvořena statutárními zástupci jednotlivých členů /obcí/ nebo jimi zmocněnými zástupci.

Cena pro rok 2013 byla schválena členskou schůzí dne 20.11. 2012.

Nebude-li proveden fyzický odpočet měřidla, podle kterého je zjišťováno množství odebrané vody, provede dodavatel účtování poměrem, a to k počtu dnů za období před a po úpravě. Od data změny budou použity nové ceny.

 

Josef Hrňa předseda Sdružení